watch sexy videos at nza-vids!
Text 12

Hạt Giống Tâm Hồn( Hãy luôn
là chính mình và đừng bao giờ
từ bỏ ước mơ ^^) 0k!
Bạn đã từng nge "Đối với thế
giới bạn chỉ là một hạt cát nhỏ,
nhưng đối với một người bạn là
cả thế giới của họ". Những câu
nói hay mà chúng tôi vô cùng
yêu thích.
Bạn hãy đọc và chọn cho mình
một câu mà bạn cho là hay nhất
để làm phương châm sống của
mình na'!!!. Và đừng quên góp ý
hoặc chia sẻ những câu nói khác
với chúng tôi na'!!!
Tri tiết xin liên hệ:01699630137

==> Hai hạt lúa
==>Cát và đá

==>Chuyện con bướm
==>Chuyện người mẹ
==> Con lừa
==> Tiếng vọng rừng sâu
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 294