watch sexy videos at nza-vids!
Text 3
(QC) : Từ ngày 28/06/2012 đến
30/06/2012 Viettel Tặng 50% giá
trị thẻ nạp cho nhung thuê bao
trả trước (Di động, Dcom,
Homephone)
- Chi tiết 19008198 (200đ/phút)
hoặc www.vietteltelecom.com.vn
- Không phân biệt mệnh giá và số
lượng thẻ nạp.

0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 1