watch sexy videos at nza-vids!
vợ" hay "đi tù" cũng thế cả thôi!
Cái này dành tặng cho bác nào
sắp lấy vợ nhé
Gửi ông!
Tôi vừa nhận được thiệp mời
của ông cách đây 2 phút. Thế là
tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi
cả cuộc đời...fear
Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc
cũng không nhằm nhò gì, bởi
khi ông trao nhẫn cưới cho vợ
ông cũng có nghĩa là vợ ông đã
xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông
(Đấy, chúng ta luôn thua từ khi
trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp
đấu).
Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn
bị tinh thần để hiểu hai từ khác
âm nhưng đồng nghĩa: "lấy vợ"
và "đi tù".
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng
cho ông nên tôi gọi như vậy,
nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo
chuyển vào trại, từ 6 tháng
chuyển sang chung thân, từ
chung thân đến tử hình... mong
ông giữ mồm, giữ miệng cho),
mụ vợ ông và các mụ vợ trên
đời tuy không cùng cha, cùng
mẹ nhưng đều giống nhau bởi
dòng máu chiếm hữu lúc nào
cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự
chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ
chiếm hữu đã đành, nhưng cái
khoảng thời gian bé tí tẹo vênh
ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị
mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa
nghỉ ngơi tí chút, Yahoo
Messenger phải vàng khè, thi
thoảng mụ xì-pam một cái.
Không thấy thì mụ gọi điện
thoại, gọi bàn, di động, không
được thì mụ gọi cho đồng
nghiệp. Ông có tin không, 8 năm
nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi
tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là
quan tâm, lo lắng...

0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 92