watch sexy videos at nza-vids!
Trên sân thượng một khách sạn
đờ-luých, một em vô cùng xếch-
xy, trông trước trông sau không
thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm
nắng.
Cô em cẩn thận nằm xấp xuống
cho kín đáo. Được một lúc, nghe
tiếng chân người, em bèn kéo
khăn che vài chỗ đáng che.
Người đi tới là ông quản lý
khách sạn, hổn hển chạy tới:
-Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho
cô phơi nắng!
Thiếu nữ nhăn mặt:
- Sao vậy ?Có ai xung quanh đây
đâu mà ông la toáng lên thế ?
- Vâng, thưa cô, ở đây thì không
có ai thật, nhưng cô đang nằm
trên tấm kính của phòng ăn
công cộng